duコマンドの説明します。

説明

duはディスク使用量を表示するコマンドです。

使い方:du
読み方:ディーユー
  略:ディスクユーズド

具体例

# /直下のディレクトリを使用量が多い順に並べ替えて、表示する
[root@CE08PRD101 work]# du -d1 -x / | sort -nr
4745688 /
4413480 /usr
273796  /var
29404   /etc
17136   /opt
11776   /root
80      /tmp
16      /work
0       /srv
0       /mnt
0       /media